Propolis  

När bina behöver laga sitt bo, fylla igen springor till exempel, använder de en produkt som kallas propolis. Det kan även användas till att täcka över döda inkräktare i bikupan för att förhindra att bakterier skrivs. Ett annat namn för det är kittvax. Färgen på propolis kan variera mellan gult, rött och mörkbrunt. Ett bisamhälle kan ge mellan 80-100 gram per säsong. 

Propolis samlar bina in från olika träd eller buskar. Det är då kådan från barrträd och harts (ungefär som kåda) från vissa knoppar till lövträd som används. Propolisen samlar i binas pollenkorgar som finns på deras bakben. På grund av detta kan propolisen ibland även innehålla just pollen. 

Hittills har man funnit över 300 ämnen i propolis. Man har också under en lång tid vetat om att propolis har en läkande effekt på hudåtkommor. Idag används det både i den traditionella sjukvården samt som naturläkemedel då det har en starkt desinficerande verkan och antibiotisk effekt.