Biväxter  

Biväxter markeras med siffrorna 0-4 beroende på hur bra de är på att leverera nektar och pollen till bina. 0 är det lägsta värdet medan nummer 4 är det högsta. 

Hassel 
Nektar: 0 Pollen: 3
Hassel är en växt som inte producerar någon nektar och således inte heller lockar till sig bin. Det är istället pollenet som lockar bina då det är tillräckligt näringsrikt för att de ska kunna föda upp yngel. Hasseln börjar blomma i slutet på mars i södra Sverige och i slutet av april i de nordliga delarna. 

Al 
Nektar: 0 Pollen: 3
Alen är ännu en växt som inte producerar nektar till bina och andra insekter. Men bina använder sig i alla fall av dess pollen då det inte finns så mycket annat som blommar när alen slår ut i mars och april.

Hästhov, Tussilago
Nektar: 2 Pollen: 3  

Krusbär 
Nektar: 3 Pollen: 2 

Vitsippa 
Nektar: 0 Pollen: 2
Vitsippan är till viss del giftig för bina. Det är kanske bra att den inte utsöndrar någon nektar.  

Sälg
Nektar: 3 Pollen: 4
En sälg kan vara en hona eller hane och det är endast de hanliga sälgarna som avger pollen. Ibland kan man till och med planera en sälg bara för att ge bina en bra start på säsongen.  

Lönn
Nektar: 4 Pollen: 2
När temperaturen tillåter besöker bina gärna lönnens blommor som ger en riklig och mycket sockerhaltig nektar.
 

Blåbär
Nektar: 2 Pollen: 1
Efter binas besök hos de majblommande blåbären blir bären både fler och större. 

Maskros
Nektar: 3 Pollen: 4
Maskrosen är en av binas absoluta favoritväxter på grund av sin goda pollen- och nektarproduktion samt sin lätthet att sprida sig.