Bisamhället

I bisamhället finns det 10 000–80 000 individer. På hösten finns det cirka 20 000 bin som övervintrar. Ungefär en tredjedel av dessa är aktiva pollinatörer. Det finns tre typer av bin i kupan; drottning, arbetare och drönare. Drottningen är den som föder nya bin, drönarna parar dig med drottningen och arbetarna samlar in pollen och nektar som sedan blir honung.

Det tar 10-12 dagar efter kläckning tills ett bi kan börja arbeta. Bin är främst aktiva i soligt väder och föredrar temperaturer över 15 grader. För en fullgjord pollinering måste biet besöka blomman flera gånger.

Man bör placera bikuporna i lä och se till så att det finns vatten inom 300 meter från platsen. Detta ökar produktiviteten hos bina.

Bin är blomtrogna och håller sig gärna till samma sorts blommor när de samlar nektar och pollen.